RODZAJE KARNETÓW

.

KARNET

trening samodzielny
we wszystkich strefach

bez udziału W zajęciach
GRUPOWYCH

KARNET

PRO

trening samodzielny
we wszystkich strefach

+ udział W DOWOLNYCH
zajęciach GRUPOWYCH
W STREFIE MOVE

+ ZAJĘCIA GRUPOWE
MOVE

.
.

+ ZAJĘCIA GRUPOWE
FITNESS

.
.

KARNET

PRO

trening samodzielny
we wszystkich strefach

+ udział W DOWOLNYCH
zajęciach GRUPOWYCH
W STREFIE FIGHT

.
.

+ ZAJĘCIA GRUPOWE
FIGHT

.
.

.
.

KARNET

PRO

trening samodzielny
we wszystkich strefach

+ udział W DOWOLNYCH
zajęciach GRUPOWYCH
W STREFACH MOVE&FIGHT

+ ZAJĘCIA GRUPOWE
MOVE

+ ZAJĘCIA GRUPOWE
FIGHT

+ ZAJĘCIA GRUPOWE
FITNESS

.
.

KARNET

udział w wybranym pakiecie ze strefy KIDS (np. BJJ+JUDO...)

.
.

ZAJĘCIA GRUPOWE
DLA DZIECI
W STREFIE FIGHT

.
.

.
.

CENNIK KARNETÓW

.

KARNET NA
1 MIESIĄC
bez WYPOW.

czas
nieokreślony
1 M-C WYPOW.

KARNET

KARNET

PRO

209,-

KARNET

PRO

209,-

KARNET

PRO

249,-

KARNET NA 4, 8, 12 MIESIĘCY - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jednorazowe wejście - 45 zł
Zniżka studencka - 15% OD REGularnych CEN